Martine Syrjänen Stålberg är arbetsmiljöombudsman på Handels. Hon menar att problemet när chefer beter sig illa är att lagstiftningen på arbetsmiljöområdet bygger på att arbetsgivaren ska ansvara för de anställdas hälsa.
– Är det chefen som är problemet har vi en ekvation som inte går ihop. Ofta står också ord mot ord. Därför blir det ofta så att anställda blir utköpta för att slippa malas sönder ännu mer. Men chefen blir kvar och kan fortsätta.  Många blir helt chockerade av att det verkligen kan vara så, säger hon.

Enligt henne är det lättare på ett företag där det finns flera chefer. Går det inte att prata med chefen kanske det går att prata med dennes chef. Är det ägarna som är problemet är det svårare.
– Lättast är när vi har Arbetsmiljöverket med oss.

Arbetsmiljöverket granskar att regler och lagar på arbetsmiljöområdet följs. Men de tittar bara på om arbetsgivaren har rutiner för att fånga upp och förebygga exempelvis ohälsa på arbetsplatsen. De tar sig inte an enskilda fall.

Att det blir som för de anställda på The Spice Tree är därför inte ovanligt. Facket hjälper dem att lämna företaget för att de inte ska ”malas sönder ännu mer”, som Martine Syrjänen Stålberg uttrycker det. Det kan också bli fråga om skadestånd om anställda sagts upp på ett sätt som strider mot lagen om anställningsskydd, las, eller tvingas säga upp sig själva.

Det är inte vanligt att dessa fall går till domstol. Men det finns fall där anställda som sagt upp sig själva fått skadestånd.
– Det har då krävts att arbetsgivaren handlat på ett sätt som strider mot god sed på arbetsmarknaden och att arbetsgivaren insett att handlandet framkallat en svår situation för arbetstagaren, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.