De flesta av de 32 uppsagda slutar i maj i samband med att KF Media flyttar sin lagerhantering till Förslagssystem i Falun. Förlagssystem äger sedan i höstas även Spångalagret som numera heter FS Proflog och inriktar sig på distribution av skolböcker och affärslitteratur.
– Stämningen på jobbet är inte helt hundra, det är hälften av oss som slutar. Men de får bra omställningsstöd av företaget Startkraft, och några har redan fått nya jobb, säger Handels klubbordförande Ernesto Silva Silva.

Lagerlokalerna i Spånga i nordvästra Stockholm blir för stora när KF:s hantering flyttar till Falun. FS Proflog planerar att flytta till mindre lokaler. Ett alternativ som det spekuleras om är att flytta till det boklager vid KF i Bro som också överges i samband med KF Medias koncentration till Falun.
FS Proflogs vd Sjölin bekräftar att  man ser över lokalbehovet men vill inte gå in på vilka alternativ man överväger.
– Vi planerar att fatta beslut inom några veckor, säger Sven Sjölin.