Facket Byggnads och arbetsgivarna Sveriges Byggindustrier sa på måndagen ja till medlarnas förslag till ettårigt avtal. Det gäller från 1 mars och ger löneökningar på 774 kronor i månaden, vilket motsvarar 2,6 procent. Den lägst avlönade gruppen, byggstädarna, får samma höjning i kronor vilket för dem motsvarar 4 procent. Parterna enades också om att tillsätta arbetsgrupper om arbetsmiljö och prestationslöner.

Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren är på måndagen försiktigt positiv i sina kommentarer, med reservation för att han inte satt sig in i alla detaljer i byggavtalet.
– Det verkar vara i enlighet med LO-samordningens upplägg. De har lyckats göra ett avtal som är extra bra för en lågavlönad grupp, säger Tommy Tillgren.
Byggstädarnas relativt större löneökningar kan enligt Tommy Tillgren vara något att peka på i Handels förhandlingar med Svensk Handel.  Facket kräver där större löneökningar för butiksanställda än för lagerarbetare.

I förhandlingarna inom handeln har arbetsgivarna hittills varit ovilliga diskutera något annat än rena lönefrågor. Tommy Tillgren tar fasta på att byggavtalet också innehåller skrivningar om arbetsmiljö.
– De har fört in mer i avtalet än bara pengar. Det är en viktig signal, säger han.

Byggnads och Handels tillhör den grupp av elva LO-förbund som har samordnat sina avtalskrav i årets avtalsförhandlingar. Byggnads varslade i slutet av februari om strejk som skulle ha brutit ut på onsdag. Konflikthotet undanröjdes av måndagens avtal som träffades efter medverkan av medlare från Medlingsinstitutet.
Ett nytt avtal mellan Handels och Svensk Handel ska gälla från 1 april.

Klyftorna kan öka

Byggavtalet motsvarar
560 kronor i butik

Byggnads medlemmar har en snittlön nära 30 000 kronor i månaden och är LO:s högst betalda medlemsgrupp. Deras avtal, 2,6 procent på tolv månader, ger i snitt 774 kronor mer i månaden.

Det är en bra bit under LO-samordningens krav 3,5 procent eller minst 860 kronor.

Detaljhandeln, där snittlönen ligger under 21 400 kronor, skulle med samma procentsats som byggavtalet få en löneökning på knappt 560 kronor.

I partihandeln, där snittlönen är 23 500 kronor, skulle lönen öka med drygt 610 kronor.

Utan en tydlig jämställdhetsprofil på Handels avtal kommer med andra ord löneklyftan mellan butiksanställda och lagerarbetare att vidgas.