Handels förhandlingsledning vill inte avslöja den exakta formuleringen av de krav som på onsdagen lämnades över till motparten Svensk Handel. Det handlar om att sätta gränser för arbetsgivarnas möjlighet att använda bemanningsföretag i partihandeln, så att arbetsgivarens egen fast anställda personal får göra så mycket som möjligt av jobbet.
 – Det vi vill åstadkomma är att våra medlemmar på företagen får inflytande och kan påverka i frågor om inhyrning, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

Kathe Nilsson, som jobbar på Axstores lager i Jordbro och sitter i förhandlingsdelegationen för partihandeln, tycker att de preciserade kraven är balanserade och borde kunna accepteras av arbetsgivarna.
– Vi måste komma åt de stora problemen med att visstidare och inhyrda används för att sätta press på företagens ordinarie anställda.
Michael Sjörén som också sitter i delegationen håller med om att frågorna om inhyrning och visstidsanställda är viktigast. Hur kraven framställs och kommuniceras är avgörande, tror han.
– Om vi gör rätt kan vi nå långt. Det är ett steg av många, säger Michael Sjörén.

I förhandlingarna om avtal för butiksanställda är fackets krav på rätt till heltid en stötesten.
– Arbetsgruppen om heltid har ju lagt fram en rapport som visar att det finns många fördelar med att fler får jobba heltid, påpekar Maria Hammarlund, Sara Wristel och Izabela Nannesson i detaljhandelns förhandlingsdelegation.

Arbetsgivarna i Svensk Handel har hittills avvisat alla krav från facket som handlar om att ändra några villkor, med hänvisning till att avtalet väntas bli så kort som 12–14 månader.  
– Förhandlingsklimatet är sämre än någonsin. De diskuterar inte heltidsfrågan trots att vi var överens om mycket i heltidsgruppen, säger Tommy Tillgren.

Svensk Handels förhandlingschef Bo Cederlöf vill dock inte slänga heltidsgruppens rapport i papperskorgen.
– Vi vill att gruppen ska fortsätta att jobba med heltidsfrågan, säger han.
När det gäller storleken på löneökningar står Svensk Handel fast vid sitt bud: 3,0 procent på 14 månader, eller 2,6 procent på 12 månader som andra LO-förbund har fått. Handels vill förhandla om lön i kronor i stället för procent som en form av låglönesatsning. Det är ett resonemang som arbetsgivarna i handeln har gått med på tidigare.
– Ja men då har krontalspåslaget ingått i ett paket där vi också har fått något för det. Vi får se vad som händer denna gång, säger Bo Cederlöf.