Tyvärr är det lång väg kvar till lika villkor för män och kvinnor, både i världen i stort och i vårt land.
År 2000 formulerade FN åtta mål för att göra världen bättre till 2015. Ett av dem handlar om att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.
Flickor och kvinnor i fattiga länder har sämre hälsa och lägre utbildning.  Av alla HIV-smittade ungdomar i Afrika är 75 procent flickor. Av alla ungdomar i världen som inte går i skolan är 70 procent flickor. Av alla människor i hela världen har kvinnor högre arbetslöshet, sämre lön och osäkrare anställningsförhållanden.

Att satsa på flickor och kvinnor är en nyckel till all utveckling. Att hjälpa flickor och kvinnor få tillgång till utbildning och hälsovård ger bättre livskvalitet för alla, visar forskningen.  Ju fler år flickor går i skolan, desto högre inkomst, lägre barnadödlighet och bättre standard för hela familjen. Därav FN:s mål.

I ett globalt sammanhang är det alltså livsviktigt att uppmärksamma internationella kvinnodagen och vad den står för, lika villkor för män och kvinnor.
Här hemma då, där alla kan äta sig mätta och gå i skolan? Ja, inte kan vi slå oss på bröstet för det. Fortfarande är det kvinnor som i allmänhet drar nitlotten. Kvinnor har mindre inflytande än män eftersom de har färre beslutande positioner. Kvinnor jobbar kortare tid än män, även om de inte vill det. Kvinnor har lägre lön än män, oavsett om det jobbar heltid eller inte. Det gäller alla yrken, oavsett utbildningsnivå och status i övrigt. Läkare som städare alltså.

Ser man till historien är det där med jämställdhet ganska nytt. Det var först 1921 som kvinnor i Sverige fick rösträtt. Först 1979 som FN antog en konvention om att avskaffa diskriminering av kvinnor. Och fortfarande har inte mer än 90 procent av FN:s medlemsstater skrivit på konventionen.

Det finns all anledning att uppmärksamma internationella kvinnodagen. Såväl för vad bättre villkor för kvinnor betyder för världens befolkning i stort som vad jämställdhet mellan könen betyder i Sverige, ett av världens rika länder.
Läs mer:
FN:s millenniemål
The girl effect