Vad ska du bidra med som representant för Handels?

– Handels representerar en kvinnodominerad yrkeskår med lägre löner än anställda inom mansdominerade yrkeskårer. Nu har vi möjlighet att göra något åt de ojämställda lönerna med jämställdhetspotten. Så det kommer jag att prata om. Men jag kommer också att ta upp orättvisorna inom samma yrken och hur viktigt det är med lönekartläggningar och jämställdhetsanalys.

Hur ser orättvisorna ut inom handeln?

– Det är stor skillnad mellan de kvinnodominerade och de mansdominerade yrkesgrupperna. Lagerarbetare tjänar ungefär 2000 kronor mer i månaden än butiksanställda.
– Inom Handels olika avtalsgrupper är lönerna ovanligt jämt fördelade. Men männen tjänar fortfarande lite mer. Dessutom jobbar kvinnor ju mer deltid och det sänker både den faktiska inkomsten plus att deltidsanställda värderas lägre och därmed också avlönas lägre.

Hur ska man ändra på det då?

– Genom att se till att den som faktiskt vill gå upp på heltid har möjlighet att göra det. Men sedan måste man nog jobba med attityder. Ungefär 30% av alla deltidare inom Handeln säger sig vara det ofrivilligt. Men det är ju lite märkligt att det nästan bara är kvinnor som jobbar deltid frivilligt.
Vi prioriterar också att höja lönerna för butiksanställda.

Det är ju ett väldigt brett spektrum av deltagare på det här evenemanget. Olika politiska färger och så. Och alla verkar ju rörande överens om att jämställda löner är viktigt. Varför fixar man inte bara det då?

– Det finns ju ett motstånd och det har det alltid funnits mot förändringar som leder till jämställdhet. Varför höjer inte arbetsgivarna kvinnornas löner och varför säger man nej till jämställdhetspotten? Alla säger att de vill ha fred på jorden. Varför finns det då krig?

Fakta

15:51-rörelsen

Lön hela dagen" arrangeras av Sveriges Kvinnolobby som även ligger bakom 15:51-rörelsen. Rörelsen vill uppmärksamma att kvinnor i genomsnitt tjänar 14,3 % mindre än män, vilket i arbetstid motsvarar ca 70 minuter. Med arbetstiderna 8-17 skulle därmed kvinnor kunna gå hem klockan 15:51. Längre än så har de inte betalt.