Handels medlemmar får Handelskortet, ett betalkort som man också kan söka kredit till. Krediten vållade debatt på Handels kongress förra året. Nu är frågan aktuell igen, sedan Dagens Nyheter granskat kortutgivaren Entercards affärsidé. Ska Handels erbjuda sina medlemmar den här typen av kreditkort?
JA, säger Jill Erlandsson, på HM i Burlöv och huvudskyddsombud samt försäkringsrådgivare.
NEJ, säger Natasja Mrdjanov på Hyresgästföreningen Stockholm. Klubbordförande.

1. Varför/ Varför inte?

Jill Erlandsson: Alla kan hamna i en situation de inte har räknat med, där de tvingas ta ett lån. Då är det bra att facket kan stå för ett enkelt och säkert alternativ till ett osäkert sms-lån.

Natasja Mrdjanov: Det ligger inte i det fackliga uppdraget att bidra till att medlemmarna skuldsätter sig. Är man i behov av att ta lån ska man inte behöva göra det till den höga räntan.

2. Kortföretaget har tillgång till medlemsregistret och rätt att göra max två reklamutskick per år till medlemmarna. Hur ser du på det?

Jill Erlandsson: Det där kanske man hade kunnat lösa på något annat sätt. Jag tror det är den hemskickade reklamen som kan sticka i ögonen på medlemmar. Då hade det varit bättre att nöja sig med att låta dem annonsera i våra tidningar.
Natasja Mrdjanov: Jag förstår inte varför de ska göra utskick över huvud taget. I alla Handels tidningar finns det alltid reklam för Handelskortet. Behöver man låna söker man ju upp den informationen själv och ska inte bli pålurad kreditlån.

3. Handels tar del av de vinster Entercard gör på medlemmarna. Vad tycker du om det?

Jill Erlandsson: Handels måste ju dra in pengar på något och det här är väl bättre än att man tvingas höja medlemsavgifterna.

Natasja Mrdjanov: Det är åt skogen! Visst behöver Handels extra inkomstkällor, men vi ska inte sko oss på dem som behöver låna. Förtjänsten borde i så fall återinvesteras i att sänka räntan.