Handels och Svensk Handel träffade finansminister Anders Borg för att diskutera den höga ungdomsarbetslösheten, som med sina 18 procent är bland de högsta i Europa.  Anders Borg ville veta om parterna hade några lösningar. Handels la fram sin idé om generationsväxling, att en äldre person ges deltidpension mot att en yngre person anställs på heltid. Parterna berättade om yrkespraktik för unga, som diskuterades förra avtalsrörelsen och nu finjusteras. 

Tidningen Arbetet har skrivit att de överläggningar som nu pågår mellan fack, arbetsgivare och regering kan leda till en återgång till 50-60 talets modell där överenskommelser mellan regeringen, fack och arbetsgivare var en viktig del i den svenska modellen. Handels ordförande Lars-Anders Häggström tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser.
– Men vi ser det som positivt att regeringen vill lyssna på vad parterna har att säga, så länge parterna får hantera kollektivavtalen utan statlig inblandning, säger han.

Andra frågor regeringen vill diskutera med arbetsmarknadens parter är omställning, korttidsarbete i kristider och integration.