Arbetsgivarna Svensk Handel beslöt på måndagen att stranda, det vill säga avbryta, avtalsförhandlingarna med facket Handels. Svensk Handel har vänt sig till Medlingsinstitutet och begärt medling.
– Vi står för långt ifrån varandra i alla avseenden. Det ansvarfulla sättet är då att ta hjälp av medlare, säger Dag Klackenberg till Handelsnytt.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström är förvånad och besviken.
– Vi har tagit vårt ansvar och försökt förhandla med dem i flera veckors tid, men varje gång vi träffats har de bara suttit tysta och upprepat sitt förslag från den 19 januari, säger Lars-Anders Häggström.
Han kallar arbetsgivarnas ovilja att förhandla för ett haveri för den svenska modellen.
– Den bygger på att parterna själva gör upp om de villkor som ska gälla. Men vår motpart tar just nu inte ansvar för vårt kollektivavtal utan överlåter till en tredje part. Det är dåligt, säger Lars-Anders Häggström.

Svensk Handel erbjuder löneökningar på 2,6 procent på 12 månader, vilket är samma procentsats som flera LO-förbund med högre löneläge redan fått. Handels vill göra upp i kronor i stället för procent som en form av låglönesatsning, och kräver också en jämställdhetspott som ger större löneökning till den kvinnodominerade detaljhandeln.

Handels vill också begränsa möjligheterna till visstidsanställning, ge butiksanställda rätt till heltid samt öka fackets inflytande när arbetsgivare vill anlita bemanningsföretag. Svensk Handel vill inte ändra några villkor alls i ett avtal som är så kort som 12–14 månader.

Vad som händer härnäst är osäkert.
–    Vi måste analysera läget för att se hur vi kan gå vidare, säger Lars-Anders Häggström.
Medlingsinstitutet kommer inte att medla i handeln så länge ingen av parterna har varslat om konflikt.
Utan konfliktvarsel är det bara om parterna gemensamt begär medling som Medlingsinstitutet griper in, förklarar Bo Andersson, informationsansvarig på Medlingsinstitutet.

Att gemensamt begära medling är i dag inget alternativ för Handels.
– Vi anser att det är parternas ansvar att förhandla fram ett kollektivavtal utan inblandning av en tredje part, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.
Handels motvilja mot att blanda in Medlingsinstitutet kan också ha att göra med att institutets generaldirektör Clase Stråth har uppgivit att industrinormen 2,6 procent ska gälla även för övriga avtal.

Handels förhandlare ville på måndagen inte spekulera om det blir aktuellt att varsla om konflikt.
– Vi är inte ute efter konflikt, vi är ute efter avtal, säger Lars-Anders Häggström.
Om en konflikt ska kunna bryta ut på den viktiga handelsdagen skärtorsdag, som infaller 5 april, måste den varslas senast tisdag den 27 mars.

Fakta

Handels avtalskrav
Löneökningar med 860 kronor per månad och heltidsanställd för lagerarbetare, och 960 kronor för butiksanställda.

Förstärkt rätt till heltid och fler timmar för deltidare i butikerna.

Större inflytande för facket när arbetsgivaren vill anlita bemanningsföretag på lagren.

Färre korttidsanställningar och tryggare jobb: En tidsbegränsad anställning ska på kortare tid än i dag övergå i fast jobb.

 

Svensk Handels budLöneökningar med 3,0 procent på 14 månader. Omräknat i kronor och tolvmånadersavtal blir det 553 kronor per månad för butiksanställda och 613 kronor per månad för lagerarbetare.

Inga ändringar
av allmänna villkor.