Unionen tar över avtalsrätten på de tre socialdemokratiska tidningar som i dag har avtal med Handels: Piteå-Tidningen, Dala-Demokraten och Värmlands Folkblad. 50 Handelsmedlemmar får därmed byta fackförbund till Unionen, som har avtal med Almega/Medieföretagen för tjänstemän på övriga dagstidningar.
– Förbunden är överens. Vi kan inte påverka avtalet när vi bara har tre tidningar, säger Handels ombudsman Elsie Mann.