Enligt fackklubben på Coops lager i Bro har det under perioden april till augusti 2011 arbetats drygt 2100 otillåtna övertidstimmar. Dessutom ska arbetsgivaren ha brutit mot arbetstidslagens regler för vecko- och dygnsvila. Klubben har diskuterat skadestånd med Handels avdelning och även med arbetsgivaren.
– Kostnaden för övertidsuttaget skulle vara ungefär 900 000 kronor. Nu har vi polisanmält och jag tycker det är tragiskt att det ska behöva bli så här, säger klubbordförande Jyrki Koivisto.

Enligt Fredrik Stålberg, ombudsman på avdelningen i Stockholm, är polisanmälan den enda vägen klubben har att gå. Brott mot arbetstidslagen omfattas inte av kollektivavtalet och hanteras därför som ett civilrättsligt ärende.
– Det är ganska ovanligt att det blir polisanmälan. Det vanliga är att man lyckas lösa det lokalt. Men i det här fallet struntar verkligen arbetsgivaren i klubbens krav.

Marika Hjelm Siegwald, informationschef på Coop Logistik, meddelar att Coop logistik inte vill kommentera polisanmälan innanföretaget tagit del av den själva.
– Men vi vill ju jobba tillsammans med klubben i Bro, säger hon.

Coop Logistik har tidigare medgett att man inte klarat av att sköta de lokala arbetstidsbestämmelserna på lagret när det gäller inhyrning av personal. Bland annat har man förklarat detta med speciella omständigheter på grund av problem med ett nytt datasystem under den aktuella perioden.
– Vi har delvis förståelse för det, men det motiverar inte överträdelser i alla dessa månader. Man har inte ens ansökt om dispensför övertiden, vilket man kan göra, säger Jyrki Koivisto.