Skokoncernen Nilson Group har de senaste åren gjort stora investeringar på lagret i Varberg. Det nya höglagret med automatiserad teknik har haft svåra inkörningsproblem, men sedan i höstas fungerar driften bra, enligt företaget. Under våren byter företaget transportör från Schenker till Green Cargo. Den slutliga sorteringen av skor till enskilda butiker flyttas därmed till Green Cargo i Göteborg.
Enligt arbetsgivaren skapar detta övertalighet, och åtta av 30 anställda varslas därför om uppsägning.

Handels klubbordförande Anette Aronsson är kritisk. Hon befarar att arbetsmiljön, som blivit bättre i och med automatiseringen, ska försämras igen.
– Om vi blir färre ökar belastningen. Företaget borde vänta med att säga upp anställda tills vi ser hur det fungerar med den nya transportören, säger Anette Aronsson.

Hon ifrågasätter arbetsgivarens argument att skorna når butikerna en dag tidigare tack vare flytten av sortering till Göteborg.
– Jag förstår inte vad det spelar för roll om skorna kommer till butiken på tisdan eller onsdan, säger hon.
Förhandlingar om uppsägningarna inleds den 11 april.
– Vi ska kämpa för vår lokala personal. Ännu vet vi inte var vi hamnar, säger Anette Aronsson.