I blomsteraffären upptäcktes åtta brister som måste rättas till. De anställda har bland annat inte fått rätt utbildning i ergonomi. Och de som kör truck har visserligen truckkort, men inte arbetsgivarens skriftliga tillstånd, vilket krävs för det olycksdrabbade redskapet.
– De hade inga jättebrister eller ovanliga saker. De löser det snabbt tror jag, säger inspektör Marianne Alfons.

Inspektionen på Blomsterlandet var en av runt 1 500 som Arbetsmiljöverket ska göra över hela landet för att ta reda på varför kvinnor blir mer sjuka av jobbet än män.
– Med genusglasögon kommer vi att se och värdera risker på ett annat sätt, säger Boel Callermo på Arbetsmiljöverket centralt.

Besöken började i mars och ska göras fram till i höst på bland annat butiker och hotell med minst tio anställda. Upptäcks brister görs ett återbesök inom några månader.

Fakta

Kvinnor inom tillverkning, 
järnväg och post drabbas

• Kvinnor anmäler fler arbetsskador, arbetssjukdomar och arbetsolyckor än män. Undantaget är arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

• Vanligaste orsaken till arbetssjukdom för både kvinnor och män är belastningsfaktorer. 44 procent, eller 2 254 stycken, av kvinnors anmälda sjukdomar berodde på det 2010.

• Tre av fyra arbetssjukdomar som beror på sociala eller organisatoriska orsaker drabbar kvinnor. Ofta handlar de om mobbning och trakasserier.

• Kvinnor som jobbar med tillverkning har flest arbetssjukdomar, medan flest olyckor sker inom järnväg och post.

Källa: Arbetsmiljöverket