Och visst kan det låta rimligt att handelsanställda bara får lika mycket i procent som ”alla andra”.
Men, sett ur ett annat perspektiv vore det ett rejält nederlag att gå med på industrins villkor. 2,6 procent är betydligt mer i kronor för en byggnadsarbetare eller industriarbetare än för en butiksanställd.

Det är inte procenten utan rättvisan det gäller. Kampen för butiksanställdas löner handlar ju också om strävan efter ett mer jämställt samhälle. Det brukar vara kvinnodominerade Handels, i en bransch med hög omsättning och vinster, som får dra det tunga lasset för att baxa arbetsmarknaden in i en något mera jämställd position.
Håller man med om devisen lika lön för lika jobb, då finns det mycket att ta strid för. Kvinnor tjänar nämligen alltid mindre än män. Det gäller för alla grupper och yrken, för butiksanställda såväl som för städare eller läkare. Och då pratar vi inte ens om deltider, utan om när män och kvinnor jobbar lika mycket.

Sen är det ett annat problem att kvinnor oftast drar det tunga lasset för familjen och därför oftast jobbar deltid. Deltid har många nackdelar: det blir svårare att få ansvar som ger bättre betalt, beroendet av en makes inkomst ökar, på lång sikt drabbas pensionen. Och det är definitivt inte många par som tar steget att överföra premiepension på den som tjänar minst

I handeln är det extra besvärligt med deltiderna. Det är ju inte bara de som vill jobba deltid som får göra det. Många jobbar deltid ofrivilligt, de flesta är kvinnor förstås. Handlarnas behov av flexibilitet väger tyngre än anställdas behov av jobb att kunna leva på. Visserligen har parterna, det vill säga Handels och Svensk Handel, arbetat tillsammans i ett heltidsprojekt, och konstaterat att det går att skapa heltider om viljan finns. Men för arbetsgivaren att gå från snack till verkstad, nej det är tydligen att gå för långt.

Vem vet vad som sker i avtalsrörelsen, som sannolikt inte kommer att bestämma lönerna för mer än ungefär ett år framåt i tiden. Men ett är säkert, ska det hända något med mäns och kvinnors löner, då behövs rejäl action. Och inte bara från Handels sida, alla som tror på jämställdhet måste lägga manken till.