Tina Wiberg är en av tre anställda på Akademibokhandeln i Södertälje som förlorade timmar när butikens heltidstjänster organiserades bort.

– Om jag kunde skulle jag säga upp mig på studs. Men jag har inte råd med den lyxen, säger Tina Wiberg som jobbat på Akademibokhandeln i 12 år.

Strax efter att butiken skar i heltiderna nyanställdes två personer. Det menar Handels strider mot lagen om anställningsskydd.

– Deltidare som sagt till arbetsgivaren att de vill ha fler timmar har förtur till det. Men det har Akademibokhandeln struntat i. Dessutom förhandlades inte nyanställningarna med facket, säger Jimmy Ekman, ombudsman på Handels i Stockholm, som nu lett förhandlingar med bokkedjan.

Akademibokhandeln anser att de följer lagen om anställningsskydd.

– Vi nyanställer för att vi behöver ha fler personer på plats samtidigt för att få ett optimalt schema och personal på plats när det finns en efterfråga från kunderna. Men de deltidare som sagt att de vill ha fler timmar kommer att få det vid exempelvis tillfälliga arbetstoppar eller sjukdom, säger Bo Holmberg, affärsområdeschef på Akademibokhandeln.

Förhandlingarna avslutades i oenighet och nu väntar centrala förhandlingar.

Även på Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan i Stockholm väntar centrala förhandlingar. Här har omorganisering ännu inte gjorts. Men bokkedjan vill skära i heltiderna. Handels har kommit med ett motförslag där lika många timmar sparas, men alla heltidstjänsterna blir kvar. Istället kan det bli uppsägningar.

– Klubben på arbetsplatsen har kommit med ett konstruktivt förslag och erbjudit sig att sätta sig ner med arbetsgivaren för att försöka få till ett optimalt schema. Men arbetsgivaren är inte intresserad, säger Jimmy Ekman.

Akademibokhandelns affärsområdeschef Bo Holmberg tillbakavisar att de inte lyssnat men säger samtidigt att de med stor sannolikhet kommer att behöva skära i heltiderna.

Bokkedjan vill också nyanställa.
– De säger att kompetensen saknas i butiken. Men vi anser att de bryter mot deltidarnas rätt till förtur, då de skär i timmar samtidigt som de nyanställer. Det accepterar vi inte, säger Jimmy Ekman.

Liknande fall:

Förhandling pågår på Kicks och Polarn O. Pyret

Handels har tidigare stämt Din Sko för att inte ha gett en deltidare förtur till timmar. Företaget vann i Arbetsdomstolen. Förhandlingar pågår på Kicks och Polarn O. Pyret.

Fakta:

18 och 66 butiker drabbas

Akademibokhandeln vill ha flexiblare bemanning i butiken -- många anställda på plats i rusningstider och få vid lugnare tider -- för att öka försäljningen och mota bokkedjans förluster. 18 av 66 butiker ska omorganiseras.