Får chefer och tjänstemän närvara på fackmöten inom LO, och om inte vad är det för regler som reglerar deras närvaro?

Nisse

Svar: På ett fackklubbsmöte äger klubbens medlemmar rätt att närvara. Således inte chefer eller tjänstemän som du nämner, såvida dessa inte är medlemmar i samma fackklubb.

Harald Petersson,
förbundssekreterare