Om jag på mitt rullande schema jobbar heltid och har månadslön tar semester en vecka där en så kallad fridag ingår så erhåller jag full lön för fyra semesterdagar medan jag för den femte dagen – fridagen – får nöja mig med semesterlönetillägget. Som jag ser det så får jag plikta två redan intjänade dagar, vilket naturligtvis inte känns ok, än mindre bra.

Skulle jag däremot ta ut tre dagar semester i anslutning till en så kallad fridag – måndag till och med torsdag – så sker inga omskrivningar. Såväl semesterdagarna som den schemalagda fridagen är då exklusiva. Har jag fel?

Dennis

Svar: Om fridagar ska behandlas som semesterdag eller inte, beror på hur lång semestern är. Tar man en veckas semester, så betraktas fridagarna, också som en semesterdag. Däremot räknas inte arbetsskyldig lördag eller söndag som semesterdagar. Om du däremot tar ut fyra dagar eller kortare semesterledighet, så räknas aldrig fridagen som en semesterdag. Då är det endast arbetsskyldiga dagar som räknas som semesterdagar. Vad gäller semesterlön och semesterlönetillägg, så utgår jag från eftersom du har månadslön, att den vecka som du tog semester, så gjordes avdrag för fyra arbetsdagar. Däremot så dras ju inget på din fridag. Men semesterlönetillägget ska betalas ut för alla fem dagarna.

Jannika Fahlander,
ombudsman