Hon är klubbordförande i butiken och redo att gå i strejk för jämställda löner.
– Absolut! Vi måste kämpa för att få upp lönerna för kvinnor. Varför ska det vara så stor skillnad mellan industrin och handeln? undrar Barbro Sjögren.
Att industrifacken spräckte LO-samordningen med sitt nej till jämställdhetspott anser hon vara ett extra skäl för Handels att ta strid.
– Dom ville inte vara solidariska. Nu får vi ta fajten!

Hennes kollega Lina Kasargi är ny i klubben men helt inställd på att visa solidaritet.
– När Barbro säger att vi strejkar så strejkar vi. Man är med i facket för att man ska hjälpa andra, säger Lina Kasargi, som är anställd på 27 timmar i veckan men brukar fylla med på extra inhopp för att komma över 30 timmar i snitt.
Jennifer Ciceko i kassan intill håller med:
– Högre löner är värt att kämpa för, anser hon.

Barbro Sjögren tycker att Handels krav om tryggare anställningar är angeläget, även om problemen inte är stora på hennes arbetsplats.
– Vi har jättebra samarbete med företaget. Men det är helt sjukt hur arbetsgivarna kan stapla visstidsanställningar på varann om de vill, säger klubbordföranden som sett en del skräckexempel på andra arbetsplatser som hon har stöttat fackligt.
 Det är bra om deltidare får rätt till fler timmar på schemat men absolut rätt till heltid är inte nödvändig, anser hon.
– Det viktigaste är att man kan försörja sig, och det kan man på 30 timmar tack vare ob.

Stora lönsamma Icabutiker med starka fackklubbar brukar vara strategiska mål för strejkvarsel. Ännu har dock inget konfliktvarsel lagts, och det är inte känt om just Maxi i Södertälje är aktuellt att ta ut i en eventuell konflikt.

Varsel, konflikt, medling

Vad händer vid ett strejkvarsel?Om fack och arbetsgivare inte kan enas om ett nytt kollektivavtal kan facket varsla om konflikt. Det starkaste konfliktvapnet är strejk, det vill säga att de anställda vägrar arbeta. Beslut om konfliktåtgärder fattas av Handels förbundsstyrelse.

Arbetsgivarna kan svara med lockout. Då stängs anställda ute från arbetsplatsen.

Konfliktåtgärder ska varslas, det vill säga förvarnas, minst sju arbetsdagar i förväg. Varslet lämnas till arbetsgivaren och till statliga Medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutet utser medlare som försöker få parterna att enas, helst innan konflikten hinner bryta ut. Medlarna har rätt att skjuta upp en varslad konflikt i 14 dagar.

Medlare kan också utses utan konfliktvarsel, men då bara om båda parter gemensamt begär det.

Strejkvarsel berör som regel endast en mindre del av Handels medlemmar. Vid avtalsförhandlingarna 2010 varslade Handels om strejk för 6 600 anställda, men avtal tecknades innan strejken hann bryta ut.

På varje berörd arbetsplats utser fackklubbstyrelsen en lokal konfliktkommitté. En ombudsman från Handels är konfliktansvarig.

Om konflikten bryter ut är alla anställda som berörs skyldiga att anmäla sig på Arbetsförmedlingen redan första dagen.

De som berörs av konflikten får ingen lön. Alla som är medlemmar i Handels när varslet läggs har rätt till konfliktersättning. Enklast är att ansöka ersättning elektroniskt via medlemsinloggningen på handels.se.

Den lokala konfliktkommittén utser sterjkvarkter och organiserar aktiviteter.

Information om förhandlingar, varsel och konflikt finns på handels.se

Ica Maxi Södertälje

Fackklubb sedan tre år

Antal anställda: 120
Heltid: 45
Deltid: 75. De flesta har 25--30 timmar, ett tiotal är helgextra på ca 10 tim.
Invigt: 2005.
Fackklubb sedan: 2009.