Bengt KÅ Johansson, Christina Rogestam och Jan Sjölin är utsedda av Medlingsinstitutet att försöka hjälpa Handels och Svensk Handel fram till ett avtal. Det är samma tre medlare som gick in i avtalsrörelsen för tre år sedan.

Bengt KÅ Johansson var även med år 2007. Då försökte Svenskt Näringsliv förbjuda Svensk Handel att skriva på det avtal som de var överens med Handels om för att det ansågs för dyrt.
– Vi ser fram emot att samarbeta med dem igen och hoppas att vi nu kan lösa det här, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.