Affärsmannen Jimmy Johansson vet vad som förväntas av honom. Andra har visat vägen. Lönsamheten är generellt större i butiker som Jimmy Johanssons än i kedjornas egna.  Och det är vinstsiffror som Coop Nord vill se när de 20 år efter att franchise introducerades i Coop nu tar det till Norrland.
– Jag kommer att jobba häcken av mig, säger han.
För att få sälja Coops koncept har Jimmy Johansson gått in med en hel del egna pengar. Vinsten han gör delas mellan honom och Coop Nord.

Medan Jimmy Johansson vet vad som väntar är de anställda på Coop Nära i Bergsåker, strax väster om Sundsvall, desto osäkrare. De som är fast anställda har, som det brukar när en Coopbutik blir franchise, fått välja om de vill jobba kvar inom Coop Nord eller stanna i butiken när den blivit franchise.

Cecilia Karlstad är en av butikens två fast anställda. Hon har noga vägt för- och nackdelar mot varandra.
– När det i stort sett är plånboken som styr vet man inte vad som kan hända, säger hon.
För åtta år sedan började hon jobba extra i butiken. I dag har hon fyllt 26 år och varit fast anställd i fem år. Det händer att hennes föräldrar och gamla barndomsvänner kommer och handlar. Stammisarna kan komma fyra gånger per dag.
– Man får en relation till kunderna. Det blir lite av en familjekänsla.

Den känslan fick Cecilia Karlstad att välja butiken och testa franchise.
Det beslutet tog inte arbetskamraten Ing-Marie Fritzheimer. Hon valde att sluta och ta jobb på en annan Coopbutik.
– En privat Coopbutik? Det kändes inte rätt.

Nu när Cecilia Karlstad och de andra i butiken fått en ny arbetsgivare kan de inte längre vända sig till den centrala fackliga klubben på Coop Nord. Men det känner inte de anställda till.  I dagsläget är bara två av de sex som jobbar i butiken med i facket och de har aldrig pratat om att bilda klubb.
– Fast det verkar vara en bra idé nu när vi blir franchise, säger Cecilia Karlstad, men är tveksam till att själv bli klubbordförande.

Chefen Jimmy Johansson har inga invändningar mot att de anställda bildar klubb.
– Men jag hoppas att de kan prata direkt med mig också.

Andra butiken i Norrland att bli franchise är Coop Nära i Hörnefors, utanför Umeå. Här är Robert Karlsson handelsombud. Han har ett nära samarbete med den gemensamma fackliga klubben inom Coop.
– Vi har uppmuntrats till att bilda klubb och funderar på det.
Maria Vängbo är den som peppat Robert Karlsson. Hon sitter i den centrala fackliga gruppen på Coop Nord.
– Det hänger på att butikerna nu bildar klubbar för att behålla sitt inflytande. I och med att vi inte har samma arbetsgivare kan vi inte bjuda in dem till våra möten.

Maria Vängbo sitter även i Coop Nords styrelse och var med när beslutet om franchising togs.
– Det känns inte bra att kooperationen outsourcar. Men vi reserverade oss inte mot beslutet. Vi vet ju inte hur det blir för de anställda och kollektivavtal och lagar gäller ju fortfarande. De har ju också fått välja själva.

Bakgrund

Franchise inom kooperationen

  • Har funnits sedan 1990.  Andelen varierar. I dag är något fler än en femtedel av Coops Nära- och Konsumbutiker franchise.
  • Franchisetagaren står för personalkostnader, driftskostnader och svinn. Coop står för resten. Vinsten delas enligt avtal mellan Coop och franchisetagaren.
  • Butikens personal är anställd i franchisetagarens bolag och har inte rätt att bli omplacerad till andra Coop-butiker. Kollektivavtal och personalrabatter är desamma som för Coops egna anställda.
  • Det går inte att ha en gemensam fackklubb för flera butiker, eftersom varje butik har en egen arbetsgivare.

Källa: KF, Handels

Fakta:

102 000 jobbar på ett franchiseföretag

Franchise betyder att ett företag överlåter exempelvis en butik eller restaurang till en privat ägare som driver butiken/restaurangen på egen hand, men säljer företagets varor/mat/koncept.

2010 fanns det 24 500 franchisetagare i Sverige med 102 000 anställda.

Stora inom franchise är bland andra 7-Eleven och McDonalds.