– Sedan Svensk Handel avbröt förhandlingarna för tio dagar sedan har vi tydligt markerat att vi vill förhandla vidare. Varslet är ett sätt att tvinga dem till förhandlingsbordet, förklarar Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Han betonar att Handels har tio andra LO-förbund bakom sig i kraven på löneökningar som är högre än de 2,6 procent per år som industrin och andra branscher med högre löneläge har fått och som Svensk Handel har erbjudit.
– Våra butiksmedlemmar tillhör en lågavlönad grupp och för dem är det viktigt att få riktiga löneökningar räknat i kronor, säger Lars-Anders Häggström.

Svensk Handels bud ger i ett ettårigt avtal cirka 550 kronor mer i månaden för butiksanställda, medan exempelvis Byggnads medlemmar får 772 kronor.
– Utan en profil mot jämställa löner sopas det bort som vi har uppnått i de tre senaste avtalsrörelserna, säger Lars-Anders Häggström.

Nu kallar Medlingsinstitutet in (MI) medlare i förhandlingarna. MI:s generaldirektör Claes Stråth har tydligt deklarerat att institutets medlare inte kan medverka till avtal som ligger över industrinormen på 2,6 procent per år. Det ser ut att kunna bli en låst situation.
– Vi utgår från att Medlingsinstitutet utser opartiska medlare, säger Lars-Anders Häggström.
Han betonar att övriga tio förbund inom LO-samordningen står bakom kraven, och att det kan bli aktuellt att begära sympatiåtgärder från andra förbund om förhandlingarna inte går Handels väg.

Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren säger att Handels också redan har utarbetade planer på utökade varsel om det skulle behövas.
Förbundet är rustat för en stor konflikt. Handels strejkkassa kan täcka kostnaderna för förbundets samtliga 145 000 medlemmar i 7,5 dagar.
– Skulle det behövas kan vi lätt låna upp mer, säger Lars-Anders Häggström.

Varslet rör 34 butiker och 31 lager. Över 80 procent av de uttagna medlemmarna är lagerarbetare. Många av de varslade företagen är representerade i Svensk Handels styrelse. Bland annat varslas fem av sex Ica-lager, samt lager inom Kappahl, Ikea, H&M, Axstores, Mekonomen, Swedol och Martin & Servera.
– Vi lägger ett varsel med tryck för att åstadkomma tryck i förhandlingarna. Det har tyngd för att visa att vi menar allvar, kommenterar Tommy Tillgren.
Att den varslade strejken inte planeras till påskhelgen kommenterar han så här:
– Det är förlegat att fokusera så starkt på påsken. Vi planerar vårt varsel som en helhet där vi har en längre tidsaxel och riktar in oss på logistiken.

Dessa arbetsplatser berörs av varslet:

Läs också:
Svensk Handel välkomnar medling

 

Avtalsförhandlingarna

Detta är stridsfrågorna
Detta är fack och arbetsgivare i handeln oense om:

•    Löneökningar
Handels kräver: 860 kronor mer per månad för lagerarbetare och 960 kronor för butiksanställda. Handels försöker få igenom den jämställdhetssatsning som 11 av 14 LO-förbund enats om. Tanken är att avtalsområden med låg lön och många kvinnor ska få högre löneökningar i kronor räknat än vad andra branscher får.
Svensk Handel erbjuder: 3,0 procent på 14 månader eller 2,6 procent på 12 månader, vilket är samma procenttal som industri- och byggnadsarbetare fått. I ett ettårigt avtal blir det 553 kronor per månad för butiksanställda och 613 kronor per månad för lagerarbetare. För Byggnads medlemmar blev det 772 kronor. Det innebär att löneskillnaderna mellan olika branscher ökar med arbetsgivarnas förslag och minskar med fackets.

•    Begränsad visstid
Handels kräver: En tidsbegränsad anställning ska på kortare tid än i dag övergå i fast jobb. Även detta står elva LO-förbund gemensamt bakom. Handels pekar på att andelen timanställningar har fördubblats på sex år.
Svensk Handel erbjuder: Inga ändringar av villkoren.

•    Rätt till heltid

Handels kräver: Butiksanställda ska ha rätt att jobba heltid eller att utöka antalet timmar på sitt anställningskontrakt. Fack och arbetsgivare har behandlat heltidsfrågan i en arbetsgrupp och är överens om att jobba vidare, bland annat genom projekt med testbutiker där olika lösningar prövas.
Svensk Handel erbjuder: Låt heltidsgruppen jobba vidare men ändra ingen avtalstext nu.

•    Bemanningsföretag
Handels kräver: Ökat inflytande för det lokala facket vid inhyrning av personal på lager. Klubben ska få vara med och påverka omfattning, tidsperiod, arbetsuppgifter och tider, samt få information om de inhyrdas löner och villkor. Bemanningsföretag ska vara auktoriserade och bara användas tillfälligt.
Svensk Handel erbjuder: Inga ändringar av villkoren. Arbetsgivarna accepterar inga inskränkningar av vad de ser som sin rätt att leda och fördela arbetet.