– Allt är inte pengar. Vi menar att pengarna ska gå till medlemmarna, det är ju den kooperativa idén, och inte till handlare, säger Jörgen Bergström, driftansvarig på KF Bohuslän-Älvsborg.

När Coop Nord skulle börja med franchise var det mot KF Göta man sneglade. Här har franchisebutiker funnits sedan 2004. I dag är de 12 av 47. Under de närmaste åren kommer ytterligare 13 butiker att bli franchise. Då kommer mer än hälften av butikerna att drivas i formen.
– Vi hade sett att andra hade framgång och vi behövde få bättre lönsamhet inom föreningen. Det har vi nu. Det frigörs en drivkraft hos franchisetagaren som gör att bättre beslut tas. Vi ser ingen motsättning mellan franchise och den kooperativa idén, säger Tord Rosenlund, driftansvarig på KF Göta.

När en butik blir franchise är de anställda inte längre en del av samma fackliga organisation som finns om Coop är arbetsgivare. På Coop Nord säger Maria Vängbo att de i den centrala fackliga gruppen därför släpper butikerna. Så har det också blivit på KF Göta.
– Vi har ingen koll på butikerna som är franchise. De är inte med i vår organisation över huvud taget eftersom de inte är KF, säger Thomas Berglund som sitter i den centrala fackliga gruppen på KF Göta.

Fakta:

42 konsumentföreningar i landet

Kooperationen består av 42 konsumentföreningar. Tre av dem ingår i KF:s dagligvarugrupp. Övriga har eget butiksdriftsansvar.

Coop Nord finns i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

  • har 76 butiker och stormarknader, varav 57 är en Extra, Nära eller Konsumbutik. Tre butiker blir franchise under året.
  • har runt 2 000 anställda.  Majoriteten arbetar i en Nära eller Konsumbutik.

KF Göta finns i Småland och på Öland.

 

  • har 47 butiker, varav majoriteten är en Konsumbutik. Inom ett par år ska över hälften vara franchise.
  • har runt 830 anställda, varav cirka 170 i dag jobbar i en franchisedriven butik.

KF Bohuslän-Älvsborg finns i Bohuslän och Älvsborg.

 

 

  • har 27 butiker och stormarknader, varav 25 är en Konsum eller Extrabutik. Har inga franchsiebutiker.
  • har runt 800 anställda. Majoriteten arbetar i en Nära eller Konsumbutik.

 

KF:s dagligvarugrupp där Coop stormarknader och butiker ingår har runt 7 200 anställda. Då ingår även Coop logistik.

Källa: Konsumentföreningarna