Fram till sista mars har de anställda i Stockholms Stadsmissions butiker lön enligt Handels butiksavtal, bland annat med de ob-tillägg som gäller för de flesta butiksanställda.

Men Stadsmissionen vill inte längre ha det så och när avtalet nu går ut den sista mars – liksom övriga avtal i detaljhandeln – tar företaget chansen: De butiksanställda får samma avtal som övriga anställda inom Stadsmissionen. Det är ett vård- och omsorgsavtal som har slutits med flera olika fackförbund, bland andra Kommunal.

Men Kommunal vill inte organisera de anställda på butikerna.
– Då har ju Stadsmissionen ingen motpart och därmed är de avtalslösa från den sista mars, säger Jannika Fahlander på Handels.

I Stadsmissions butiker i Stockholm finns redan anställda som har omsorgsavtalet. Enligt Jannika Fahlander kan det vara avtalsbrott. Nu ska facket hålla medlemsmöte med de anställda och många av dem vill behålla avtalet med Handels, uppger Jannika Fahlander.
– Går det inte att lösa på annat sätt blir vi kanske tvungna att varsla om strejk. Det är uppenbart att de här människorna jobbar med försäljning och också konkurrerar med andra butiker. Då är det detaljhandelsavtalet man ska ha, säger hon.

Janna Hellerup, verksamhetschef på Stockholms Stadsmission, håller inte med utan menar i stället att Stadsmissionen är ett socialt företag som ägnar sig i första hand åt socialt arbete.
– Butiksarbetet är ett av flera medel för till exempel arbetsträning. Jag är medveten om att vissa medarbetare uppfattar det annorlunda, men tänker man att det är som att jobba på HM så jobbar man nog på fel sätt. Det är något vi behöver komma tillrätta med i så fall.

Janna Hellerup anser heller inte att Stockholms Stadsmission riskerar att stå utan avtal 1 april.
– Nej, i det vård- och omsorgsavtal vi har står att alla våra anställda omfattas av det, säger hon.