Nyligen visade Svt:s Uppdrag granskning ett program om klädkedjan Zara. Anställda och före detta anställda berättade om hur de hotas med repressalier om de påpekar missförhållanden och att de inte får betalt för övertid.  I programmet hävdas att arbetsmiljön brister på samtliga orter i landet där Zara finns. 

Zara finns i Göteborg, Stockholm och Malmö och har åtta butiker med drygt 350 anställda. Pernilla Stafsén är ombudsman i Göteborg. Hon har under tre års tid förhandlat med Zara, bland annat om den psykosociala arbetsmiljön. Men också om att övertidstimmar stryks i redovisningen och därmed inte betalas ut.
– Vi jobbar fortfarande med Zara. Hierarkin inom företaget gör det svårt att hitta rätt person att förhandla med. Man bollas mellan olika personer. Det gör att allting drar ut på tiden.
– Sedan har det varit så att vi förhandlat klart om ett problem, men så har ingenting hänt och så får man ta tag i det igen och så går ytterligare tid, säger Pernilla Stafsén.

I debatten efter Uppdrag gransknings program om Zara kritiserades facket för att de inte gör någonting. Hur ser du på det?
– Det hänger på att medlemmar kontaktar oss för att vi ska kunna göra någonting. Det har man också gjort på Zara.

– Men skulle det vara så att medlemmar skräms till tystnad har vi ett stort problem. Då behöver vi ge medlemmar mod att vända sig till oss. Det gör vi genom att göra ett bra jobb, säger Pernilla Stafsén.

– Det stämmer inte att vi inte gör någonting. Vi har förhandlat mycket med Zara. Vi är inte klara än. Jag känner att jag kan gå rakryggad ur det här och jag har stöd hos medlemmarna, säger Pernilla Stafsén.

Även i Stockholm och Malmö har Handels förhandlat med Zara. Men i dagsläget finns det enligt ombudsmännen på dessa orter inga indikationer på att det skulle finnas stora brister i arbetsmiljön.
– Vi har jobbat mycket med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på Zara. Men hittills är den information jag får från medlemmar att situationen blivit bättre. Men vi tar nu ett brett grepp på detta för att se om det finns saker som måste åtgärdas, säger Eva Gynning, ombudsman i Stockholm som 2010 anmälde Zara till Arbetsmiljöverket just på grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön.

Med anledning av det som framkom i Uppdrag granskning kommer alltså ombudsmännen i Göteborg, Stockholm och Malmö nu att ha möten med all personal, både medlemmar och icke-medlemmar, i samtliga butiker i landet för att få en bild av arbetssituationen.  Efter påsk kommer Handels centralt att träffa Zara för att diskutera situationen.

Zara en av de största

8 butiker i Sverige

Zara är ett internationellt företag och en del av Inditex, en av världens största klädhandelskoncerner. Huvudkontoret finns i Spanien. Zara finns över hela världen, bara i Europa finns Zara i 400 städer.

I Sverige finns 8 butiker och de ligger i Malmö, Göteborg och Stockholm. Tidigare fanns en butik i Örebro men den är nu nedlagd. I Sverige har Zara runt 350 anställda och enligt Handels har de många medlemmar på Zara.
Källa: Zara, Handels, Uppdrag granskning.

Om du mår dåligt på jobbet

Dokumentera händelserna. Dokumentationen kan användas senare om ord står mot ord.
Kontakta skyddsombudet eller din Handelsavdelning.
Prata med chefen tillsammans med facket.
Kontakta Arbetsmiljöverket. Det går att vara anonym.
Källa: Arbetsmiljöverket.