17 av 47 heltidsanställda på Stadium i Nacka, Sickla, Täby och Häggvik tvingas ner i tid.

– Jag har jobbat i snart elva år på företaget. Men det har man ingenting för. Det värsta är att det känns som om vi bara ska acceptera beslutet och jobba på som om ingenting har hänt.
– Jag hoppas att Handels kan driva det här så långt det bara går. Ska man verkligen få göra så här? säger en anställd som vill vara anonym.

Magnus Wåhlander, Stadiums Sverigechef, säger att beslutet på lång sikt ska trygga jobben och Stadiums lönsamhet.
– Då centrallagret i Norrköping i dag gör jobb som butikerna tidigare gjorde behöver vi inte lika många på plats i butiken på morgonen. Samtidigt har allt fler kunder börjat handla på kvällarna och vi behöver fler i butiken då. För att möta dessa behov behöver vi anpassa organisationen vilket påverkar heltiderna, säger Magnus Wåhlander.

Handels anser att omorganiseringen strider mot turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las, eftersom Stadium inte tar hänsyn till anställningstid när de skär i arbetstiderna.

På Nacka Forum vill Stadium även nyanställa på deltid. Handels menar att det strider mot las som säger att deltidare ska ha förtur till fler timmar. Stadium menar att de följer las.
– Vi gör inte samma tolkning av las. Vi gör en organisationsförändring, vi behöver bland annat fler personer på plats samtidigt i butiken vid kundtoppar, och det måste man ställa det mot las, säger Magnus Wåhlander, Sverigechef på Stadium.

Förhandlingar pågår fortfarande.  

Stadium är inte enda företaget som skär i heltider. Akademibokhandeln har snart gjort om heltider till deltider i 16 av sina 66 butiker. Liksom Akademibokhandeln hävdar Stadium att de måste omorganisera till fler deltider för att få en flexiblare bemanning.
– Det här riskerar att sätta las ur spel.  Det kommer sluta med att det inte längre kommer att gå att få heltid. Just nu känns det frustrerande, säger Lukas Ringqvist, ombudsman på Handels i Stockholm.

Vid förra avtalsrörelsen bildade Svensk Handel och KFO och Handels en arbetsgrupp som sett över möjligheterna till heltid inom handeln. Ambitionen var att öka antalet heltidstjänster. Nu gör Akademibokhandeln och Stadium tvärtom.
– Vi lyfte fram detta i förhandlingarna med företaget och Svensk Handel, men de valde att inte lyssna till det, säger Lukas Ringqvist.

Magnus Wåhlander, Stadiums Sverigechef, säger att omgörningen är nödvändig.
– Ambitionen är inte att alla heltider ska bli deltider. Vi har många heltider inom Stadium och det är någonting att vara stolt över.  Jag välkomnar ett förslag från arbetsgruppen där de presenterar konkreta förslag på hur man kan bemanna en butik med i stort sett bara heltider utifrån de förutsättningar som finns i handeln i dag. Vi får inte ihop det, säger Magnus Wåhlander.

Även i Uppsala har Stadium gjort heltider till deltider. Här har lönsamheten varit sämre än förväntat. Enligt Krister Colde, ombudsmannen i Uppsala, ville de anställda hellre vara fler och jobba färre timmar än att personer skulle behöva sägas upp.
– Hade det blivit uppsägningar såg de anställda framför sig hur de skulle vara tvungna att jobba fler kvällar och helger i månaden. De ville de inte. Butikerna hade en gemensam turordningslista och den följdes, säger Krister Colde ombudsman på Handels i Uppsala.

Fakta:

67 anställda förlorar sina heltider

Stadium har 92 butiker och runt 2 300 anställda i Sverige, då är extra-arbetare inräknade.

67 anställda berörs av omgörningen.

19 butiker berörs av omgörningen. Förutom Stockholm och Uppsala berörs butiker i Skellefteå, Umeå och Örebro.

I Uppsala har Stadium 4 butiker och runt 45 anställda. De nya arbetstiderna börjar gälla från och med första september i år.

I Stockholm finns 23 butiker. Av de 4 butiker som berörs ska 17 av 47 heltider bli deltider. Totalt har butikerna 57 anställda.