Medlaren Bengt KÅ Johansson berättar fåordigt att medlingsförhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel fortsätter. Han räknar med att medlarna tar påskledigt mellan fredag och söndag, men att parterna kan få uppgifter att arbeta med över helgen. På måndag, annandag påsk, återupptas medlingsförhandlingarna.
Något avtalsförslag kommer medlarna inte att presentera före påsk.
– Om vi kommer med ett bud så blir det i nästa vecka, säger Bengt KÅ Johansson.

Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren säger att fackets förhandlare ännu inte fått del av några nya krav från arbetsgivarna i förhandlingarna.
– Processen tar ett antal dagar. Vi står långt ifrån varandra, säger han.
Handels förhandlingsdelegationer kommer inte att kallas in förrän efter påsk.
– De kommer in när det är dags att ta ställning till något. Men vi som förhandlar jobbar 24 timmar om dygnet, även om det kan bli någon fridag i påskhelgen.
Om parterna inte enas före fredag 13 april utbryter strejk som berör 5 600 anställda.
Normal0false21falsefalsefalseSVX-NONEX-NONE