Handels medlemsantal ökade med 984 yrkesaktiva medlemmar i mars. Inräknat pensionärer var ökningen 948.
Mars brukar vara en stark månad, bland annat till följd av den årliga värvarkampanjen under vecka 6, men årets marssiffra är den bästa sedan Handels började mäta månadsstatistik på nuvarande sätt 1997.

Stefan Carlén säger att det uppsökande arbetet har blivit effektivare tack vare nya arbetssätt. Han pekar också på att den nya telefonrådgivningstjänsten Handels Direkt som infördes 1 mars har haft effekt på mer än ett sätt.
– De som jobbar med Handels Direkt pratar aktivt med ickemedlemmar och försöker förmå medlemmar som vill gå ur att stanna kvar. Handels Direkt har också frigjort resurser på avdelningarna som kan jobba mer med värvning och organisering, säger Stefan Carlén.
Den pågående avtalsrörelsen kan också vara en faktor som lockat fler att gå med i facket.

Sedan årsskiftet har Handels medlemstal ökat med 709 yrkesaktiva medlemmar och med 584 om man också räknar in pensionärsmedlemmarna som fortsätter att bli något färre. Den 1 april hade förbundet 145 475 medlemmar.