Neutralitetsparagrafen har funnits med sedan bemanningsavtalet slöts år 2000. Exakt hur den ska tolkas har aldrig prövats, och de olika LO-förbunden har ingen gemensam uppfattning, säger Håkan Löfgren.
– Enda gången den har varit aktuell var i konflikten mellan Transport och Taxi Kurir 2011. Men Transports varsel hade en annan utformning än Handels varsel har, och taxikonflikten avbröts innan neutralitetsfrågan hunnit prövas på allvar.

Främsta syftet med neutralitetsparagrafen är enligt Håkan Löfgren att hindra att inhyrda anlitas som organiserade strejkbrytare. Vad som gäller för inhyrda som jobbar på tidigare ingångna kontrakt är inte solklart. Det beror bland annat på hur fackets konfliktvarsel är utformat.
Handels har i det aktuella fallet varslat om total arbetsnedläggelse och förklarat allt arbete på arbetsplatsen i blockad.
– Varje förbund tolkar sitt eget varsel. Anser Handels att inhyrning är ett brott mot varslet så kan de varsla om upptrappade stridsåtgärder, säger Håkan Löfgren.

Bemanningsföretagens roll gör arbetskonflikter mer komplicerade. De inhyrda har ett annat avtal än de direktanställda på arbetsplatsen och kan vara organiserade av ett annat fackförbund. För att få full effekt på sin strejk kan förbundet som äger konflikten då behöva begära sympatiåtgärder från ett annat förbund. Försvårande för facket är också att det ofta finns ganska få fackliga medlemmar bland de bemanningsanställda.

Håkan Löfgren anser att oklarheterna om bemanningsföretagens roll är oacceptabla.
– Det stör relationen mellan parterna vid en konflikt. Vi kan inte ha det så här. Förr eller senare måste det bli tydligare vad som gäller, säger han.

Fakta:

Neutralitetsparagrafen
i bemanningsavtalet:

"Arbetstagaren får inte utföra arbete hos beställaren som är föremål för fackliga stridsåtgärder."

Bemanningsavtalet § 2 mom 3.