Facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel förhandlar både direkt med varandra och via medlare. Medlaren Bengt KÅ Johansson säger till Handelsnytt att ett avtalsförslag från medlarna kan komma att presenteras under onsdagen.
– Man kan gissa på i morgon. Men det är inte 100 procent säkert att det blir något, säger han.

Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren berättar att medlarna främst arbetar med utformningen av löneökningarna, medan fack och arbetsgivare för direkta samtal om övriga krav. Från fackets sida handlar det främst om krav på rätt till heltid, begränsad visstid, ökat fackligt inflytande vid inhyrning samt former för yrkespraktik.
– Det är tuffa frågor och komplicerade krav. Nu gäller det att jobba, jobba, jobba ända in i kaklet. Först när vi är klara vet vi hur det gått, säger Tommy Tillgren.

Förhandlingsdelegationerna med förtroendevalda från butiker och lager finns på plats sedan tisdag förmiddag för att orientera sig om förhandlingsläget och så småningom ta ställning till ett avtalsförslag.
Om inte ett avtal blivit klart senast på torsdag kväll inleds Handels strejk vid midnatt, natten till fredag.