Men bättre påläst än så bör man väl vara som boss för arbetsgivarna. I alla fall i en fråga som är så viktig för facket att den kan leda till konflikt.

Den partsgemensamma lönestatistiken, som fack och arbetsgivare delar, visar att kvinnor i handeln har 96 procent av männens löner. Det är inte jämlikt. Dessutom jobbar kvinnor deltid oftare än män,  även om det jämnats ut på senare år. Dock åt det negativa hållet, så att unga män som anställs numera lika ofta får deltid som kvinnorna. Men högre lön, de har de i alla fall.