Budet som medlarna har lämnat är ett komplett avtalsförslag som innehåller både löneökningar och allmänna villkor, berättar medlaren Bengt KÅ Johansson. Handels och Svensk Handel får ta ställning till budet i sin helhet, och antingen anta eller förkasta det.
– Det där är vår standardformulering. Man vet aldrig vad man kan göra åt smådetaljer, säger Bengt KÅ Johansson till Handelsnytt.
Om parterna inte enas om ett avtal under torsdagen bryter Handels strejk ut vid midnatt natten till fredag.
Handelsnytt har ännu inte fått någon kommentar av parterna.