Om Handels konflikt inte är löst på lördag i nästa vecka kommer Transport att förklara allt gods till och från de aktuella arbetsplatserna i blockad.  Alla 31 lager och 34 butiker där Handels strejkar blir då utan godstransporter.
– När det är strejk ska det ju inte vara någon verksamhet på de arbetsplatserna. Men om arbetsgivarna försöker köra vidare med oorganiserade eller inhyrda så kommer vår blockad att hindra dem, säger Transports avtalssekreterare Marcell Carlstedt till Handelsnytt.

Han betonar att Transport ger Handels helhjärtat stöd i kampen för krontalspåslag och jämställdhetspott i avtalet.
– Handels sak är vår. Det är viktigt att LO-gänget håller ihop och vinner slaget. Det handlar om makten över lönebildningen, säger Marcell Carlstedt.

Även Seko har i dag lagt ett sympativarsel till stöd för Handels. 220 medlemmar på 79 asfaltsverk inleder sympatistejk den 23 april. Åtgärden sätter stopp för i princip allt beläggningsarbete. Sekos ordförande Janne Rudén förklarar sitt stöd för Handels och LO-samordningen.
– Jämställdheten kan inte längre vara ett ansvar som bara vilar på kvinnorna, säger Janne Rudén i ett pressmeddelande.