Telenor lämnade Svensk Handel vid årsskiftet och gick i stället med i arbetsgivarorganisationen Almega IT och Telekomföretagen. I samma veva sa de upp avtalet med Handels.
– Vi är ett telekomföretag, inte ett detaljhandelsföretag, därför vill vi ha Sekos telekomavtal. Genom att byta till telekomavtalet får vi det avtal som flera andra i branschen har. Då kan vi konkurrera på lika villkor, säger Andreas Hamrin, presschef på Telenor.

 Handels håller inte med.
– Telenors butiksanställda säljer telefoner, tillbehör, abonnemang och tjänster, precis som butikssäljarna på Phone House eller Siba. Butiksverksamheterna skiljer sig inte från varandra. Därför menar vi att Telenors butiker ska ha vårt detaljhandelsavtal, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels förbundskontor.

Handels och Seko är inte heller överens. Men för tillfället är fackförbunden eniga om att Sekos avtal ska gälla för Telenors butiksanställda.
– Företaget Telenors huvudsakliga sysselsättning är att bygga nät – mobilt och bredband – inte att sälja telefoner eller abonnemang. Därför är det telekomavtalet som de ska ha, säger Nils-Erik Nobrand, ombudsman på Sekos förbundskontor.

Seko och Telenor har nu förhandlat fram lokala anpassningar av telekomavtalet, som är ett ramavtal. Tidigare hade inte Telenoranställda ob-ersättning utan kompenserades med ledighet. Nu får de ob-ersättning som är lägre än detaljhandelsavtalet.  Ingångslönerna är ungefär lika.
– Däremot är föräldraledigheten och övertidsersättningen bättre än Handels detaljhandelsavtal, säger Nils-Erik Nobrand, ombudsman på Sekos förbundskontor.
Avtalet är ännu inte helt klart.

Vid gränslinjestvister mellan två fackförbund avgör LO vilket förbund som ska ha avtal och rätten att organisera anställda. Innan Seko och Handels går till LO är de överens om att gemensamt se över hela telekombranschen. Sedan får LO ta ställning till hela telekombranschen, inte bara Telenor.

Men från 1 april gäller alltså ett anpassat telekomavtal på Telenor. Handels har i ett brev till medlemmar på Telenor informerat dem om att det i och med avtalsbytet är Seko som är den fackliga organisation de ska vända sig till om de behöver hjälp.

Fakta:

Skillnader i avtalen

OB: Ob-ersättning blir lägre med Sekos avtal jämfört med Handels avtal.
Ingångslön: Ungefär desamma.
Föräldraledighet:Något bättre med Sekos avtal.
Övertidsersättning: Något bättre med Sekos avtal.
Källa: Nils-Erik Nobrand, ombudsman på Sekos förbundskontor.

Fakta:

Olika avtal bland mobilförsäljare

Telenor säljer bland annat mobiler och abonnemang. Runt 600 personer jobbar i Telenors butiker och med eventsäljning på Telenor i Sverige.
Det är butikerna som fram till 1 april haft Handels detaljhandelsavtal.

I dag har Telia och Tele2 telekomavtalet med Seko.