Ärendet gäller en anställd som haft kontrakt på 8 timmar i veckan, men i snitt jobbat heltid under åtta månader. Det blir nära 900 timmar i mertid.  Arbetstidslagen tillåter högst 200 timmar.

I mitten av februari anmälde Per Sandqvist, Handels ombudsman i Kristianstad, The Spice Tree till Arbetsmiljöverket för brott mot arbetstidslagen.  I går, den 10 april, skulle företaget ha lämnat sin version till Arbetsmiljöverket. Men gjorde inte det. Arbetsmiljöverket kommer nu att vänta veckan ut. Sen lämnar de anmälan vidare till polis- och åklagarmyndigheten.

Handels anmälan om brott mot arbetstidslagen gäller endast en anställd. Men flera som Handelsnytt pratat med har berättat samma sak. De hade kontrakt på 8 timmar, men jobbade i snitt heltid.  Ingen av dem har dock valt att driva frågan vidare.

Fakta:

Arbetstidsbrott kan polisanmälas direkt
Brott mot arbetstidslagen kan anmälas direkt till polis- och åklagarmyndigheten.

Görs anmälan till Arbetsmiljöverket ges båda parterna möjlighet att ge sin version av händelsen innan Arbetsmiljöverket beslutar om anmälan ska lämnas över till polis- och åklagarmyndighet. Om arbetsgivaren inte ger sin version lämnas anmälan vidare till polis- och åklagarmyndighet.

När en anmälan lämnas vidare är det Arbetsmiljöverket som står bakom polisanmälan.