Svensk Handels vd Dag Klackenberg säger att avtalet är högt, men menar att det innehåller besparingar som gör att arbetsgivarnas lönekostnader ändå inte ökar med mer än 2,6 procent som var ”märket” i årets avtalsrörelse.
– Det handlar främst om att minimilönerna inte höjs i samma takt som övriga löner men också att arbetsgivarna får större frihet att lägga schema mer flexibelt, säger Dag Klackenberg.
Minimlönerna ökar enligt avtalet med 80 procent av utgående löner.

Dag Klackenberg säger att den största stötestenen i förhandlingarna har varit hur man ska modernisera lageravtalet. Han är nöjd med den lösning som frågan har fått.
–  Vi har börjat införa bestämmelser om hur mbl-förhandlingar ska gå till och ska fortsätta jobba med frågan i en arbetsgrupp.

Dag Klackenberg berättar att det tog en stund att förklara den träffade uppgörelsen för arbetsgivarkollegerna i Svenskt Näringslivs beredningsutskott, som blev informerade innan avtalet godkändes.
– De var inte negativa, men de hade många frågor, säger Dag Klackenberg.