Butiksanställdas löner ökar med 710 kronor i månaden (cirka 3,3 procent), och lagerarbetarnas med 665 kronor (cirka 2,8 procent).
–    Vi är mycket stolta och nöjda över att ha fått igenom en satsning på jämställda löner. Men också att vi har lyckats begränsa de otrygga anställningarna och öka fackets inflytande vid inhyrning, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Det nya avtalet säger att en visstidsanställning ska övergå i fast anställning efter ett år, och att vikariat ska övergå i fast anställning efter två år.
I inhyrningsfrågan har facket fått igenom rätt till ökat inflytande på flera sätt. Avtalet säger hur förhandlingar ska gå till när arbetsgivaren vill hyra in personal och det lokala facket garanteras viss information. Avtalet och situationen i bemanningsfrågan ska följas upp av en gemensam arbetsgrupp.

När det gäller fackets krav på rätt till heltid eller fler timmar för butiksanställda förs ett par nya bestämmelser in i avtalet. Det handlar bland annat om turordningsregler för fördelningen av fler arbetstimmar. I övrigt fortsätter parternas gemensamma arbetsgrupp att arbeta med att utveckla nya lösningar på heltitdsfrågan.
Avtalet innehåller också en överenskommelse om att införa yrkespraktik för ungdomar under 21 år.

Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren är mycket nöjd med avtalet.
– Jag är stolt över att vi fått bra lösningar på alla våra viktigaste krav: jämställda löner, visstid, heltid, bemanningsföretag och yrkespraktik, säger han.
Tommy Tillgren ger en eloge till de tre medlarna som bidragit till att sy ihop en bra lösning i det låsta förhandlingsläget mellan parterna.
– Utan dem hade det aldrig gått.

Fakta om avtalet

Visstid, heltid, inhyrning

Avtalet gäller i 12 månader från 1 april 2012 till 31 mars 2013.

För butiksanställda höjs lönerna med 710 kronor per heltidsanställd. 390 kronor (55 procent av höjningen) är alla garanterade, resten fördelas via en individuell pott.
Lägstalönerna höjs med 568 kronor (80 procent av utgående löner).

För lagerarbetare höjs lönerna med 665 kronor per heltidsanställd. 366 kronor (55 procent av höjningen) är alla garanterade, resten fördelas via en individuell pott.
Lägstalönerna höjs med 532 kronor (80 procent av utgående löner).

I inhyrningsfrågan införs regler om fackligt inflytande och information när arbetsgivare anlitar bemanningsföretag. Avtalet säger också att bemanningsföretagen ska ha kollektivavtal. En gemensam arbetsgrupp ska följa upp de nya bestämmelserna och jobba vidare med inhyrningsproblematiken.

Begränsad visstid. En visstidsanställning ska övergå i fast anställning efter ett år. Ett vikariat ska övergå i fast anställning efter två år. Det innebär en bergänsning av arbetsgivares möjligheter att stapla tillfälliga anställningar på varandra.

Tiden för provanställning
förlängs från sex till åtta månader.

Heltidsfrågan. Turordningsregler enligt las ska gälla för deltidsanställda som vill ha fler timmar. Heltidsgruppen som tillsattes 2010 ska jobba vidare med målet att öka antalet heltidstjänster.

Yrkespraktik med handledning införs för ungdomar under 21 år. Praktiken varar i tolv månader och ger en lön som är 75 procent av minimilönen.