Ungdomar som gått handelsprogrammet ska kunna få yrkespraktik med 75 procent av lönen, enligt det avtal som Handels och Svensk Handel träffade på torsdagen. Praktiken ska vara på heltid i tolv månader och praktikanten ska ha en handledare.
– Det är en förlängd del av utbildningen som ger ungdomar som gått handelsprogrammet chans att jobba sig in på arbetsmarknaden, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Erfarenheten visar att elever från handelsprogrammet ofta inte är de som arbetsgivarna helst anställer eftersom utbildningen på många håll anses för dålig. Yrkespraktiken är tänkt att göra dem mer attraktiva.  Handeln ska därmed också få kvalificerad personal som stannar i yrket.

Varför ska en ung person nöja sig med 75 procent av lönen?
– 25 procent av tjänsten är utbildning. Det ska finnas en handledare och vi ska göra uppföljningar för att se att det inte missbrukas, säger Lars-Anders Häggström.
Eftersom praktiken sker på heltid ger den ändå högre lön jämfört med många deltidsanställda.
Ser du någon risk att praktikanterna tränger ut riktiga jobb?
– Den risken är mindre än med alla praktikanter som arbetsförmedlingen skickar till butikerna i dag och som inte kostar något för arbetsgivarna.

Flera inslag i Handels nya avtal innebär att de yngstas löner inte höjs lika mycket som de äldres. 16- och 17-åringar får 50 procent av lönehöjningarna i detaljhandelsavtalet, och övriga minimilöner höjs med 80 procent av de 710 kronor som förhandlats fram i butiksavtalet. Men Lars-Anders Häggström försvarar utformningen.
– 16- och 17-åringarna är väldigt få och får inte utföra vissa arbetsuppgifter. Och minimilönerna har vi trots allt höjt med 3 procent. Det är mer än Svensk Handels bud på 2,6 procent och tvärtemot Svenskt Näringslivs ambition att sänka dem.

Yrkespraktik

 Ska ge kvalificerade kunskaper

Gäller ungdomar under 21 år som gått handelsprogrammet på gymnasiet.

Praktiken sker på heltid i tolv månader.

Praktiken sker enbart på företag som tillhör Svensk Handel.

Praktikanten ska ha en handledare som ansvarar för utbildningen.

Utbildningen ska ge kunskaper på eftergymnasial nivå om till exempel ekonomi, logistik och varukunskap.

Lönen är 75 procent av lägstalönen för 19-åringar med ett års branschvana.

En arbetsgrupp från Handels och Svensk Handel ska utarbeta formerna för praktiken och ta fram utbildningsmaterial.

Ambitionen är att de första praktikanterna ska kunna starta under hösten.

Källa: Handels