Ted Gemzell är vd för Sveriges Frisörföretagare. Han säger att dagens lönesystem, med en garantidel och en provisionsdel, är ett hinder för arbetsgivarna att anställa.
– Fördelning garantilön och rörlig lön är i nuvarande modell felfördelad. Garantidelen är för stor. Det leder till ett för stort hinder för nuvarande och nya arbetsgivarföretag att anställa. Effekten ser vi genom att färre anställningar erbjuds och att arbetsgivarna bara sysselsätter 20 procent av de verksamma frisörerna. I dag råder en orättvis konkurrens mellan arbetsgivarna och den alternativa företagsformen, som exempelvis att hyra ut stol.

Därför vill Sveriges Frisörföretagare också ändra modellen för ob-ersättningen. I stället för dagens modell ska ob-ersättningen vara 20 kronor i timmen vardagar efter klockan 20.00 samt efter 15.00 på lördagar, söndagar och helgdagar.
– De som hyr ut stolar betalar inte ob. Många salonger med anställda och kollektivavtal har inte råd att ha öppet efter klockan 18.00 på vardagar eller efter 15.00 på helger. Ob-ersättningen tvingar salongerna att stänga på tider då efterfrågan är stor. Företagare utan kollektivavtal och ob-ersättning kan däremot ha öppet, vilket är en direkt konkurrensfördel, säger Ted Gemzell.

För Handels kom kraven på ny modell för ob-ersättning inte som en överraskning.
– Det ville de i förra avtalsrörelsen också. Men att de helt vill ta bort garantilönen har jag ännu inte riktigt smält, säger Linda Palmetzhofer på Handels förhandlingsenhet.

Hon ger ett räkneexempel. I dag har en frisör en garanterad lön på 20 165 kronor.  Provisionsdelen är 16 procent. Den som drar in 50 000 kronor får då en provision på drygt 3 000 kronor. Det innebär en månadslön på 23 165 kronor.  Med Frisörföretagarnas förslag, där hela lönen är baserad på en 35 procentig provision, blir månadslönen istället 17 500 kronor.
– Det är en rejäl lönesänkning. Dessutom påverkas lönen av faktorer som inte frisörerna kan påverka, exempelvis låga priser på salongen. Vi kan aldrig gå med på att garantidelen försvinner, säger Linda Palmetzhofer.

Förhandlingarna inleds den 2 maj och omfattar drygt 5 000 anställda.

Fakta:

Parternas krav:

Handels krav:
860 kronor i månaden i löneökningar.
Införa branschtillägg.
Höja lägsta nivån i semesterersättning.

Sveriges Frisörföretagares krav:
35 procentig provisionsbaserad lön.
Sänkt ob-ersättning.

Fakta

Medlare kallades in förra avtalsrörelsen

Även förra avtalsrörelsen stod Frisörföretagarna och Handels långt ifrån varandra. Oenigheten då gällde löner, ob-ersättningar och provanställningstid. Efter medling kom parterna överens.