Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som bland annat kan ge hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och påverka möjligheten att få barn.  Förra våren konstaterade Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket att det finns en större osäkerhet än man tidigare trott kring vad som är en säker nivå för exponering av bisfenol A.

12 april beslutade regeringen därför om ett förbud mot användning av bisfenol A i livsmedelsförpackningar för barn under tre år.  Samtidigt fick Kemikalieinspektionen tre månader på sig att utreda ett förbud mot användning i kvitton.
– Vi är jättenöjda. Det kändes trögt ett tag. Larmen kom ju för nästan två år sedan. Vi vill ha ett förbud mot bisfenol A i kvitton och att ämnet ska ersättas med ett garanterat giftfritt ämne, säger Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Arbetsmiljöverket välkomnar också en utredning. Men när de tittade på frågan 2010 fann de ingen anledning att förbjuda ämnet i kvitton.
– De studier vi tog del av då visade att man genom kvittohantering får i sig en extremt låg halt av bisfenol A. Intaget låg långt under Livsmedelsverkets och EU:s rekommendationer på ett högsta intag av 3 000 milligram per dag. Vi såg ingen anledning till förbud då. Men vi får se vad Kemikalieinspektionen kommer fram till nu, säger Marianne Waldin på Arbetsmiljöverket.

Martine Syrjänen Stålberg är kritisk till Arbetsmiljöverkets hållning.
– Försiktighetsprincipen måste råda. Olika studier säger olika saker. Det finns också en stark kemikalielobby som verkar för att bisfenol A ska finnas kvar. Det är också svårt att bevisa att det var just sjuttioandra gången som jag gav en kund ett kvitto som gjorde att jag inte kunde få barn. Det räcker inte med att stora livsmedelskedjor slutat använda ämnet. Vi måste få ett totalförbud.

Så här funkar det

Kan tas upp i huden

I pappret som används i kassakvittot finns ett tunt lager av ett fettliknande ämne, bisfenol A, samt ett osynligt pigment.  När pappret värms upp, där siffror eller text ska synas, smälter "fettet" och bisfenol A frigörs.  Bisfenol A omvandlar pigmentet till svärta och texten eller siffrorna träder fram.

Bisfenol A förs sedan över från kassakvittot till huden på fingrarna och kan på så vis tränga sig in i blodomloppet.

Bakgrund

2010 slog forskare larm om giftiga kvitton

I augusti 2010 visade forskning från USA och Schweiz att kassakvitton kan innehålla bisfenol A. De hade hittat ämnet i 8 av 10 kvitton. Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket fick i uppdrag av regeringen att utvärdera behovet och förutsättningarna för ett nationellt förbud mot bisfenol A. Rapporten lämnades 15 april 2011.

I dag har de stora livsmedelskedjorna som Coop, Ica, Willys och Hemköp bytt ut pappret till sina kassakvitton.