Hösten 2010 erbjöd 256 gymnasieskolor handel -och administrationsprogrammet för elever i årskurs ett.  I höstas hade det minskat till 217 skolor. Men enligt Cristina Pontis på Skolverket går det inte att dra några säkra slutsatser som rör handel- och administrationsprogrammets popularitet utifrån de siffrorna.
– Dels har programmet gjorts om. Det fanns en turisminriktning inom programmet som inte ingår längre. Dels har visserligen många skolor sett en minskning i antal sökande, men en andra har fått fler. Det kan röra sig om en förskjutning där för elever läser på färre skolor, säger hon.

På Chapmangymnasiet i Karlskrona var det ingen som sökte till Handelsprogrammet inför hösten 2012. Programmet hamnar därför i malpåse.
– I år är det ett 15-tal elever i ettan och det trivs ju så jag vet inte riktigt varför det blev så här. Kanske dålig marknadsföring. Kanske vill elever ta det säkra före det osäkra och söka högskoleförberedande program, säger rektor Leif Petersson.

Säkert är att antalet sökande till yrkesprogrammen, varav handelsprogrammet är ett, minskade totalt inför hösten 2011. En möjlig förklaring kan vara att yrkesprogrammen inte längre ger automatisk högskolebehörighet, vilket bland andra Handels kritiserade när den nya gymnasieutbildningen presenterades 2010.

Skolverket poängterar att det fortfarande är möjligt att välja till kurser på samtliga yrkesprogram så att de ger behörigheten.