I förra numret av Handelsnytt berättade vi att Coop Nord tar frachisekonceptet till Kooperationens butiker i Norrland. Då kan anställda på franchisebutikerna inte längre vara med i den gemensamma fackliga klubben utan måste få till ett fackligt engagemang på den egna butiken.
– Men fackligt engagerade väljer ofta att arbeta kvar inom Coop, så de har lämnat de butiker som blivit franchise, säger Daniel Harc, som förut var klubbordförande för 13 Coop-butiker i södra Stockholm.

Han har varit med vid ombildningen av flera butiker från Coop-ägt till franchise och intygar att de tappat både medlemmar och förtroendevalda.

Det här uppmärksammades i ett projekt hos Handels avdelning 20 i Stockholm 2010. Projektet skulle öka det fackliga engagemanget i franchisebutikerna. Malin Skoglund projektanställdes för att besöka de 45 butiker i Stockholmsområdet som var franchise.
– Det var jättesvårt. Franchisebutikerna är ofta väldigt små. De har dåligt med förtroendevalda och att träffa de anställda var ibland nästan praktiskt omöjligt. De hade inte tid, berättar Malin Skoglund.

Hon tror att Handels skulle behöva byta strategi för att lyckas bättre med franchisebutikerna.
– Handels borde satsa stenhårt på att få förtroendevalda i butikerna. Vi satsar för mycket på ren medlemsvärvning i dag. Men facket ska inte vara någon som kommer från något kontor det ska vara min arbetskamrat, säger hon.

Totalt värvades under projektet 7 nya medlemmar, 12 handelsombud och 5 nya skyddsombud. Ett annat mål var att få till en allmän klubb, där butikerna kunde samarbeta fackligt. Den blev inte av. Men enligt Eva Björkman, ombudsman på avdelning 20 är det något man fortfarande jobbar på inom ramen för andra projekt. Hon tycker inte heller att resultatet av värvningen var så dåligt med tanke på förutsättningarna.