Stärkt fackligt inflytande när arbetsgivaren vill hyra in personal var ett av Handels viktigaste krav i årets avtalsrörelse. Lösningen blev en ny paragraf i lageravtalen som enligt Handels ledning tydligt flyttar fram fackets positioner (se faktaruta).
– Klubben får vara med och påverka på flera sätt. Bland annat får de vara med och fastställa snittlönen GFL, vilket förhindrar lönedumpning. Förhandlingarna kommer att visa vilka problemen som finns, och vår arbetsgrupp ska följa upp dem, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

Han försvarar valet att inte driva det krav som många lagerklubbar önskat, att 90 procent av jobbet ska utföras av arbetsgivarens egna fast anställda.
– Det finns i Coops företagsavtal som gäller tre-fyra enheter, men passar inte för de 2 000 lager som har Svensk Handels avtal. Dessutom är det svårt att förhandla om en siffra: om vi säger 90 procent och arbetsgivarna 30 kanske det slutar med 50.

Mikael Sjörén i förhandlingsdelegationen ville länge driva 90-procentskravet men gav med sig.
– Vårt mjukare sätt är ett steg framåt som jag hoppas ger samma resultat inom några år. Fast vi i delegationen hade velat ha in en skrivning om att bemanningsföretag inte får vara ett permanent inslag utan bara användas tillfälligt.

Redan i dag måste arbetsgivaren förhandla enligt mbl innan man anlitar bemanningsföretag. Men Mikael Sjörén pekar på en viktig detalj i avtalet.
– Det slår fast att även pågående inhyrning som har beslutats tidigare måste förhandlas på nytt. Det blir en ny chans för klubbarna att säga ifrån.

Ny paragraf i lageravtalen

Inhyrning ska förhandlasInhyrd personal ska ha kollektivavtal, och de bemanningsföretag som anlitas bör vara auktoriserade.

Innan bemanningsföretag anlitas ska företag och fackklubb förhandla om inhyrningens syfte och omfattning, genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp (GFL), samt hur inhyrda ska introduceras och inhyrningen utvärderas.

Skyldigheten att förhandla gäller även inhyrning som redan nu pågår. Företaget ska påkalla förhandling senast den 30 juni. Om parterna inte kan enas följer centrala förhandlingar.

En gemensam arbetsgrupp ska följa upp de nya bestämmelserna och jobba vidare med inhyrningsfrågan.

Bestämmelserna är desamma i avtalen för privata och kooperativa lager.