Till en början hade de lokala villkor som gav dem förmåner som exempelvis arbetstidsförkortning för timmar de arbetade före klockan 06.00 och en arbetstidsvecka på 37,5 timmar. Dessa sa The Nuance group upp hösten 2009.

Våren/sommaren 2010 kom Handels och Unionen överens om att Handels avtal skulle gälla. Sedan dess har diskussioner med företaget pågått. 1 maj i år började Handels detaljhandelsavtal med vissa lokala anpassningar gälla. Handels avtal ger de anställda högre ingångslöner, ob-ersättning och kortad arbetstid till 38,25 timmars arbetsvecka. Däremot sänks mertidsersättning och ob på mornar.