Är anställd genom ett bemanningsföretag till ett stort företag i Sverige inom kundservice. Jag är 22 år och det står i avtalet att jag ska få genomsnittlönen på arbetsplatsen. Just nu får jag 90 kr/tim vilket jag misstänker är för lite. Hur ska jag gå tillväga för att veta vad jag har rätt till?

Gustav

Svar: Det första jag tycker att du ska göra är att ta kontakt med den fackliga företrädaren på arbetsplatsen/kundföretaget och höra med denne vad den genomsnittliga lönen är för jämförbar grupp. Om det visar sig att din lön är lägre än genomsnittslönen ska du kontakta din Handelsavdelning som kan hjälpa dig med ett lönekrav. Saknas facklig företrädare på arbetsplatsen/kundföretaget bör du ta kontakt med din Handelsavdelning direkt.

Mikael Segel,
ombudsman