Jag är timanställd på Coop och undrar hur många ea-dagar jag har rätt att ta ut? Vid dödsfall? Vid begravning?

Louise

Svar: Enligt kollektivavtalet mellan Handelsanställdas förbund och KFO har man rätt till ledighet med lön under högst en dag vid nära anhörigs frånfälle samt vid begravning. Vid begravning kan permissionen också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Ledigheten omfattar den schemalagda tiden som arbetet skulle ha utförts på.

Thomas Holm,
ombudsman