Handels ombudsman Fredrik Ståhlberg som drivit ärendet för ett tiotal anställda på Uniflex har blandade känslor inför auktorisationsnämndens beslut.

– Det är bra att nämnden uttalar kritik. Jag hoppas det får effekten att beteendet inte upprepas. Samtidigt slipper företaget straff i form av varning eller indragen auktorisation, säger Fredrik Ståhlberg.

Det var i oktober förra året som flera anställda på bemanningsföretaget Uniflex i Stockholm larmade Handels. Två chefer på Uniflex hade i flera fall ringt upp anställda och erbjudit dem uppdrag på arbetsplatser långt från hemmet samma dag.

Vissa tackade nej till uppdraget, men de som accepterade blev uppringda en kort stund senare. Denna gång uppfattade de anställda det som påtryckningar att tacka nej till uppdraget. Då de gjorde det gick de miste om den garantilön man annars har rätt till de dagar man inte är uthyrd.

En anställd som trots allt begav sig till sitt anvisade uppdrag långt utanför Stockholm möttes av total oförståelse: företaget hade inte beställt någon personal från Uniflex.

– Vi kunde konstatera att Uniflex lurat våra medlemmar genom rena bluffuppdrag. Efter krav från oss fick de anställda den lön de gått miste om, säger Fredrik Ståhlberg.

Det inträffade uppmärksammades i januari av Sveriges Radio. I samråd med Handels anmälde LO Uniflex till Bemannningsföretagens auktorisationsnämnd.

Nämnden konstaterade i veckan att Uniflex ”allvarligt brustit” i tillämpningen av kollektivavtalet. Enskilda anställda har utsatts för ett ”klandervärt beteende” som strider mot Bemanningsförtagens etiska regler. Men eftersom bolaget har rättat till sitt misstag och vidtagit åtgärder för att det inte ska upprepas tycker nämnden inte att det behövs någon ytterligare åtgärd.

Fredrik Ståhlberg tycker att auktorisationsnämnden bör reagera med kraft när det visar sig att bemanningsavtalet missbrukas.

– Tanken är att branschen ska sanera sig själv. Annars hotar den att bli oseriös, säger Fredrik Ståhlberg.

Uniflex vd Jan Bengtsson säger till Handelsnytt att han välkomnar att auktorisationsnämnden avslutat ärendet. Han betraktar det inträffade som en isolerad händelse.

– Det handlar om en person som har försökt lura tolv konsulter. Det klarade vi ut med facket redan när det uppdagades i november. Självklart blir det fel någon gång. Med tanke på den stora genomströmningen av anställda i bemanningsbranschen är det ovanligt lite fel, säger Jan Bengtsson.

Fakta

Bemanningsföretagens
auktorisationsnämnd
Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd granskar bemanningsföretag som påstås ha misskött sig och brutit mot bemanningsavtalet.

Nämnden består av ledamöter från branschorganisationen Bemanningsföretagen samt fackliga organisationer, bland andra LO. Nämnden leds av en opartisk ordförande.

Vid överträdelser kan nämnden eller Bemanningsföretagens styrelse besluta om varning. I grova fall kan det anmälda bolaget fråntas sin auktorisation.

Nämnden kan begära särskild redovisning av företagets förbättringsåtgärder. Den kan också, som i fallet med Uniflex, göra ett uttalande om sin granskning.

Källa: Bemanningsföretagen