Om facket inte lägger ett strejkvarsel utses bara medlare om båda parter vill det. Nu är Handels och arbetsgivarparten Frisörföretagarna överens om att de behöver hjälp utifrån för att komma vidare i de låsta förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för frisörer. Medlare kommer av praktiska skäl inte att utses förrän på måndag, meddelar Medlingsinstitutet som utser dem.

I dagsläget är det inte aktuellt med ett varsel om strejk från fackets sida.

Senast ett nytt frisöravtal skulle förhandlas 2010 var situationen liknande. Medlare kallades in och partnerna kom överens utan strejkvarsel.