Ett 40-tal anställda berörs när Coop Forum Bernstorp i Arlöv utanför Malmö stänger i augusti. Fackliga förhandlingar påbörjas i veckan och en fråga som ska tas upp är om man ska ha gemensam turordning med Coop Forum Burlöv i samma kommun. Gemensam turordning innebär att de som varit anställda kortast tid är de som får sluta, oavsett på vilken av butikerna de jobbar.

Klubbordföranden på Coop Forum Bernstorp vill inte uttala sig, men ombudsman Magnus Möller förespråkar gemensam turordning.
– Det finns anställda som jobbat i 20 år. Det är viktigt att de får vara kvar.

Den tillförordnade stormarknadschefen Martin Olsson förklarar stängningen med dålig lönsamhet. Coop håller på att titta på lediga tjänster i andra butiker för att anställda ska kunna omplaceras.
– Det är för tidigt att säga hur det blir, men enligt normal policy försöker vi omplacera så gott det går. Men med så många anställda säger det sig självt att inte alla smiter in, säger Martin Olsson.