Handels och Frisörföretagarna har gemensamt begärt medling. Eftersom det inte finns något konfliktvarsel har medlarna ingen absolut deadline för sitt uppdrag, konstaterar Bosse Andersson på Medlingsinstitutet.
– Det tar nog några dagar för medlarna att sätta sig in i situationen och stämma av vilka de svåra frågorna är. Parter som gemensamt begär medling är knappast som hund och katt. Då brukar det gå att hitta vägar framåt, säger Bosse Andersson.
Peter Ander har bland annat varit vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Christina Nygårdh har varit förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.