Akademibokahandeln och Bokia har tecknat en avsiktsförklaring om att slå ihop verksamheterna. Om allt går som planerat och Konkurrensverket säger ja kommer den nya bokjätten att bildas någon gång i höst. Orsaken till samgåendet är de svåra lönsamhetsproblem som båda kedjorna brottas med sedan flera år.
– Genom att gå samman hoppas vi bli starkare och lönsammare. Vi kan bli effektivare när det gäller logistik, marknadsföring och administration, säger KF Medias vd Maria Hamrefors.

För de anställda i den nya bokjättens 135 butiker blir skillnaderna inte så stora, uppger hon.
– Besparingarna ska främst ske på annat än butikerna, säger Maria Hamrefors och pekar på att Bokia är starkast i västra och södra Sverige samt på mindre orter, medan Akademibokhandeln dominerar i Mälardalen och universitetstäderna.

Emma Olsson Linghult, Handels klubbordförande på Bokia Åkerbloms i Umeå, är fundersam.
– Vi har nästan inte fått veta något än. När båda kedjorna går dåligt är det kanske bra att minska konkurrensen mellan dem. Men man undrar om det finns plats för båda i en stad som Umeå.

Bokia i Umeå nästan halverade butiksytan förra året. En anställd fick sluta och de flesta andra fick gå ner från heltid till 75 procent. En liknande utveckling har många butiker inom Akademibokhandeln genomgått. Emma Olsson Linghult är tveksam till hur det ska gå att gifta ihop Akademibokhandelns centralstyrda koncept med Bokiahandlarnas mer lokala anpassning.
– Kundernas efterfrågan är annorlunda hos oss jämfört med i Stockholm. Vi säljer färre almanackor med kungafamiljen och fler fantasyserier.

Akademibokhandeln och Bokia

135 butiker i jättekedjan
Akademibokhandeln ingår i KF Media och har 66 butiker och 398 anställda. Omsättningen var förra året ca 990 miljoner kronor och förlusten ca 100 miljoner.

Bokia AB:s
huvudägare är Killbergs Bokhandel AB och Stiftelsen Natur & Kultur. Bokia har 69 butiker och 383 anställda. 47 av Bokias butiker ägs av franchisetagare. Omsättningen var förra året 335 miljoner kronor och förlusten 40 miljoner.

I det nya bolaget ska KF Media äga 65 procent och Bokias ägare tillsammans 35 procent.